Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում  2018թ.  օգոստոսի 9-ին`  ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող

հողամասերի  աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Անհատական  բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների, ավտոտնակների կառուցման համար 0,10256հա 4 լոտով, 0.24504հա  12 լոտով, 0.00704հա 3 լոտով                     _

  Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

  ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1   Բաղրամյան պողոտա թիվ 57/2 հողամաս   0.036հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0053-0085

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1ա.2   Ուսանողական փողոց թիվ 7/1-3 հողամաս   0.0084հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1030-0175

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1ա.3   Տարոն-4 Սեբաստիայի նրբ. թիվ 3-1 հողամաս   0.05հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0115-0009

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1ա.4   Տարոն-2 ՔՇՀ-7  թիվ 35/16 հողամաս   0.00816հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0009-0074

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

 

1բ.1    Նարեկացու  փողոց թիվ 26/1-2 հողամաս   0.00144հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0315-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.2    Երևանյան խճ.  թիվ 121/51-1 հողամաս   0.00185հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1043-0052

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.3    Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 6/1-5 հողամաս   0.0042հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0016-0090

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.4    Տավրոսի 17-րդ փող. 2-րդ նրբ. թիվ 3 հողամաս  0.01հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0021-0054

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.5    Տարոն-4 Զեյթունի  փողոց թիվ 5 հողամաս   0.09հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0124-0029

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.6    Տարոն-4 Զեյթունի  փողոց թիվ 5/1 հողամաս   0.02հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0124-0035

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.7    Տարոն-4 Զեյթունի  փողոց թիվ 5/2 հողամաս   0.0105հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0124-0036

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.8    Տարոն-4 Զեյթունի  փողոց թիվ 5/3 հողամաս   0.0105հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0124-0034

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.9    Վարդանանց  փողոց թիվ 82-3/1 հողամաս   0.00452հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0437-0176

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

 

1բ.10  Զորյան  փողոց թիվ 5/1 հողամաս   0.07608հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0281-0001-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

 

1բ.11  Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 6/1-4 հողամաս   0.0055հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0016-0092

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.12  Տարոն-4 Բել. թիվ 6/9-1 հողամաս   0.01045հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0001-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

 

1գ.1    Թումանյան փողոց  թիվ 5-16/1 հողամաս   0.00224հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0429-0243

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

 

1գ.2    Չուխաջյան փողոց թիվ 1-37 հողամաս   0.0024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1030-0174

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1գ.3    Տարոն-2 ՔՇՀ-4 թիվ 43/4-2 հողամաս   0.0024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0035-0043

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2018թ.  օգոստոսի 3-ին` ժամը 18:00-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like