Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2017թ. դեկտեմբերի 11-ին` ժամը 15.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա համայնքի ավագանու արտահերթ նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017թ. դեկտեմբերի 11-ի արտահերթ նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ.՝ Մ.Ասլանյան

2. Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը, քաղաքական,
հայեցողական, համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող և տեխնիկական
սպասարկում իրականացնող անձնակազմի աշխատակիցների թվաքանակը,
հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու և Վանաձոր համայնքի
ավագանու 2017 թվականի մարտի 31-ի թիվ 4-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Ա.Օհանյան

3. «Հաշվապահ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության հաստիքացուցակը,
պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին

զեկ.` Վ.Գրիգորյան

4. Վանաձոր համայնքի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները, պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին

զեկ.` Կ.Պառավյան

5. Վանաձոր համայնքի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները, պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին

զեկ.` Գ.Մացակյան

6. Վանաձոր համայնքի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները, պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին

զեկ.` Վ.Գրիգորյան

You May Also Like

Leave a Reply