«ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀ ԾՁԲ 18-21» ծածկագրով-Վանաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության շենքերի արտաքին լուսավորության համակարգի սպասարկման և շահագործման ծառայությունների ձեռքբերում

You May Also Like