«ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀ ԱՇՁԲ-18/82» ծածկագրով Վանաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար` «Վանաձոր համայնքում աղբարկղերի տարածքների ցանկապատման /չորս տեղանոց/ աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման հրավեր


You May Also Like