«ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՊՁԲ 17-67» ծածկագրով- Վանաձորի համայնքապետարանի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի համար կահույքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

You May Also Like