«ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ17-63» ծածկագրով-Վանաձորի համայնքի փողոցների նշագծման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

You May Also Like