«ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ 18-75» ծածկագրով-Վանաձոր համայնքի Հալաբյան փողոցի կամրջի արտաքին լուսավորության ցանցի վերականգնման աշխատանքների կատարման ընթացքում առաջացած հավելյալ աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

You May Also Like