«ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ 17-66» ծածկագրով-Վանաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

You May Also Like