Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2017թ. օգոստոսի 15-ին` ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Հասարակական սպասարկման օբյեկտների և ավտոտնակների կառուցման համար 0.057253հա 7 լոտով, 0.01035հա 4 լոտով և 0,0066հա 1 լոտով, 0,0076հա 3 լոտով
1. Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով
ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների

կառուցման համար
1ա.1 Աղայան փողոց թիվ 84/1 հողամաս 0.00167հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0718-0084
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.2 Շինարարների փողոց թիվ 12/4-1 հողամաս 0.0045հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0728-0031
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.3 Տարոն-3 ՔՇՀ-7 թիվ 51-2 հողամաս 0.01965հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0032
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.4 Նարեկացու փողոց թիվ 15-1/2 հողամաս 0.008363հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0314-0009
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.5 Նարեկացու փողոց թիվ 43/36-1 հողամաս 0.00398հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0257-0100
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.6 Բանակի փողոց թիվ 8/8 հողամաս 0.00462հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-3302-0008
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1ա.7 Վարդանանց փողոց թիվ 25/1-2 հողամաս 0.01447հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0435-0018
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
բ) Ավտոտնակների կառուցման համար
1բ.1 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 51/3-1 հողամաս 0.00315հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0015-0034
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.2 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 82/6-1 հողամաս 0.0024հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0011-0018
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.3 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 82/7-1 հողամաս 0.0024հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0011-0017
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.4 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 83/12-1 հողամաս 0.0024հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0011-0019
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
Կրկնաճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների
կառուցման համար

1ա.1 Ռուսթավի փողոց թիվ 3-1/3 հողամաս 0.0066հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1022-0078
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
բ) Ավտոտնակների կառուցման համար
1բ.1 Տարոն-1 թիվ 3/10-1 հողամաս 0.0024հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-029-006
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.2 Տարոն-3 ՔՇՀ-7 թիվ 51/1-1 հողամաս 0.0026հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0027
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.3 Տարոն-3 ՔՇՀ-7 թիվ 51/1-4 հողամաս 0.0026հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0024
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին և կրկնաճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Աճուրդում և կրկնաճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2017թ. օգոստոսի 09-ին` ժամը 1800-ին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. (0322)4-66-10
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply