Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2017թ. հուլիսի 14-ին` ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր. Հասարակական սպասարկման օբյեկտների և ավտոտնակների կառուցման համար

0.08859հա 10 լոտով  և 0.0111հա  5 լոտով

  1. Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1ա.1  Նարեկացու փողոց թիվ 39-2/1 հողամաս               0.00902հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0253-0088

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.2  Բաղրամյան պողոտա թիվ 58-6/2 հողամաս          0.02196հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0040-0145

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.3  Տաշիրի խճուղի թիվ 1-1/3 հողամաս                        0.01715հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0040-0144

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.4  Տարոն-2 ՔՇՀ-3 Ուկրաինական փողոց

թիվ 1-1 հողամաս                                                          0.0125հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0010-0021

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.5  Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 44/11-1 հողամաս                        0.006հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0014-0022

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.6  Տարոն-4 Մեք. թիվ 40/13-1 հողամաս                      0.00595հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0136

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914  դրամ:

1ա.7  Տարոն-4 Մեք. թիվ 63-1/3 հողամաս                          0.00337հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0142

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914  դրամ:

1ա.8  Աղայան փողոց թիվ 51-2 հողամաս                         0.00638հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0534-0027

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940  դրամ:

1ա.9  Աղայան փողոց թիվ 61/3-2 հողամաս                     0.00026հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0715-0028

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940  դրամ:

1ա.10 Ուսանողական փողոց թիվ 3/1-3 հողամաս             0.006հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0727-0064

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

                     բ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1բ.1   Նարեկացու փողոց թիվ 43/30-1 հողամաս               0.0024հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0254-0073

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.2   Տարոն-3 ՔՇՀ-7 թիվ 50/5-1 հողամաս                          0.0021հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0031

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.3   Տարոն-4 Սեբաստիայի թիվ 41-6 հողամաս               0.0021հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0114

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.4   Տարոն-4 Սեբաստիայի թիվ 41-7 հողամաս               0.0021հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0104-0115

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.5   Տարոն-4  թիվ 41բ/6-1 հողամաս                                   0.0024հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0141

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցույթային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 20000(քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2017թ.  հուլիսի 10-ին` ժամը 1800-ին:
Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply