Ի գիտություն Վանաձորի համատիրությունների կողմից սպասարկվող բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների

Համատիրությունների կողմից ի կատարումն   ՛՛ Համատիրությունների  մասին՛՛ ՀՀ օրենքի և համատիրությունների կանոնադրությունների պահանջների, հանրությանն է ներկայացվում Վանաձոր համայնքի համատիրությունների 2018 թվականի հաշվետու ժողովների  ժամանակացույցը՝

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ Համատիրության անվանումը Հաշվետու ժողովի
անցկացման

 

Այլ նշումներ
օրը ժամը վայրը նախագահի անուն, ազգանուն

հեռախոս

սպասարկման գոտին
1. <<Տարոն>> 15.01.2018թ. 1500 թիվ 30 դպրոց Դարբինյան Մացակ

093 71 43 17

Տարոն-2, ՔՇՀ-3 1շ, 2շ, 3շ, 4շ, 5շ, 6շ, 7շ, 8շ, 9շ,10շ, 11շ, 12շ, 13շ, 14շ, 15աշ, 15շ, 16շ, 17շ, 18շ, 19շ, 20շ, 21շ, 22շ, 23շ, 24շ, 25շ,26շ, 27շ, 28շ, 29շ, 30շ, 31շ, 32շ, 42շ, 43շ, 44շ, 45շ, 46շ, 47շ, 48շ, 49շ, 50շ, 51շ, 52շ, 53շ, 54շ, 55շ, 56շ, 57շ, 58շ, 59շ, 60շ, 61շ, 62շ, 63շ, 64շ, 65շ, 66շ, 67շ, 68շ, 69շ, 70շ, 71շ, 72շ, 73շ, 74շ, 75շ, 76շ, 77շ, 78շ, 89շ, 90շ, 91շ, 92շ, 93շ, 94շ, 95շ, 96շ, 97շ

Տարոն-2, ՔՇՀ-4 11շ, 12շ, 13շ, 14շ, 15շ, 16շ, 17շ, 18շ, 19շ, 20շ, 21, 21աշ, 22շ, 23շ, 28շ, 29շ, 30շ, 31շ, 32շ, 33շ, 34շ, 35շ, 36շ, 37շ, 38շ, 39շ, 40շ, 41շ, 42շ, 43շ, 44շ, 45շ, 46շ, 47շ, 48շ, 49շ, 50շ, 51շ, 52շ, 53, 54, 55, 56շ, 57շ

2. <<Ջուխտ Ախպուր>> 16.01.18թ. 1300 գրասենյակ Գևորգյան Մեսրոպ

093 88 00 63

Գր.Լուսավորչի փող. 56շ; Ազատամարտիկների պուր. 10շ, 20շ

Թատերական փող. 2շ, 4շ, 6շ, 8շ; Թումանյան փող. 2շ, 4շ, 5շ, 6շ, 7շ

Տ. Մեծի փող. 40շ, 42շ, 44շ, 46, 75շ, 77շ, 79շ; Վարդանանց փող. 35շ.

Մյասնիկյան փող. 3շ, 7շ

3. <<Սատար>> 18.01.2018թ. 1600 Տ.Մեծի 42 Մաթևոսյան Եղիշե

077 046 866

 

Տ. Մեծի փող.   65շ, 67շ, 71շ;   Մխ. Գոշի փ.7շ;  Մյասնիկյան փ.   4շ, 6շ
4. <<Խնձորուտ>> 19.01.2018թ. 17:00 Չուխաջյան 36ա, դահլիճ Աղաբաբյան Մարտուն

093 21 38 98

 

Չուխաջյան փ.2շ, 4շ, 6շ, 8շ, 10շ, 12շ. 14շ, 16շ, 18շ, 20շ, 22շ. 24շ, 26շ, 28շ, 30շ, 32շ, 34շ, 36շ, 38շ, 40շ, 42շ, 44շ,46շ, 48շ, 50շ, 52շ, 54շ, 58, 62/1շ, 62շ, 64շ, 66

Երևանյան խճ.117շ,119շ,121շ,123շ, 125շ,127շ,129շ, 131շ,133շ,135շ,137շ , 139շ,141շ,143շ,145/1շ,145շ,147/1շ, 147/2շ, 147/3շ,147շ,149շ, 153շ

5. <<Զեյթուն>> 22.01.2018թ. 1600 թիվ 16 դպրոց,

 գրասենյակ

Պետրոսյան Ալբերտ

093 088 878

 

Տարոն-4  Ածխ.  1շ, 2շ, 3շ, 4շ, 5շ, 6շ, 7շ, 8շ, 12շ, 13շ, 17շ, 18շ, 21շ, 22շ,  23շ, 24շ, 25շ, 26շ, 27շ, 28շ, 29շ, 30շ, 31շ, 32շ

Տարոն-4 Մեք.      14գ; 14ե; 53գ;    Կանակա   70

6. <<Շիրակ>> 23.01.2018թ. 1600 Նարեկացի 56ա Բալյան Ջանիկ

091 76 98 42

 

Բաղրամյան փող. 74շ;  Շիրակի խճ.  28շ, 30շ, 56շ, 58շ, 60շ, 66շ
7. <<Փյունիկ>> 24.01.2018թ. 1500 թիվ 30 դպրոց, դահլիճ Սաքոյան Տավրոս

055 53 56 57

077 59 84 55

Տարոն-2, ՔՇՀ-4 թիվ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 24; 25; 26; 27

Տարոն-3, թիվ 11; 12; 13

Տարոն-2, ՔՇՀ-7 թիվ 1շ, 2շ, 3շ, 4շ, 5շ, 6շ, 7շ, 8շ, 10, 11, 12ա, 12, 15, 16, 19; 20; 21; 22; 23; 24;29, 31շ, 32շ, 33շ, 34շ, 35շ, 44շ, 45շ, 46շ, 47շ,48շ, 49շ, 50շ, 51շ

8. <<Բազում>> 25.01.2018թ. 1500 Չերկասի 7, գրասենյակ Շաքարյան Վիլուն

098 89 79 20

 

Վ.Համբարձումյան փ. 3շ, 7շ, 8շ, 9շ, 10շ, 11շ, 12շ, 13շ, 14շ, 16շ, 17դշ

Գրիբոյեդովի փող. 1շ, 2շ,4շ

Չերկասի փող. 1շ, 2շ, 3շ, 4շ, 5շ, 6շ, 7շ, 15շ

Ռուսթավի փող. 2շ, 5շ, 7շ, 8շ, 9շ, 10շ, 12շ, 14շ

Սուխումի փող. 1շ, 2շ, 3շ, 6շ, 8շ, 10շ, 12շ, 14շ

9. <<Անի>> 26.01.2018թ. 1600 Բաթումի 11, գրասենյակ Դալալյան Գուրգեն

055 540 565

095 220 500

Գր. Լուսավորչի փող.  18, 22շ, 24շ, 26շ;  Լազյան փող.  25շ; Տ Մեծի 14;16               Տերյան փող.   4շ, 6շ,  Տերյան 4; 6; 14շ;   Վարդանանց փող.  13շ
10. <<Կենտրոն>> 29.01.2018թ. 1600 Գր. Լուսավորիչ 29,  գրասենյակ Ֆարմանյան Տարոն

094  44 07 00

093 600 500

Տ. Մեծի պ. 22աշ, 24շ, 26շ, 30շ, 32շ, 34, 38շ, 39շ, 41շ, 47շ, 53շ, 55շ, 59, 61շ, 63շ

Նժդեհի փող.6շ, 7շ, 9շ, 11շ; Վարդանանց փող.19շ, 23, 27շ, 33շ
Խորենացու փող. 2, 2/1շ, 4շ, 6շ, 7շ, 8շ, 10շ; Լազյան փող. 31, 33, 35

Տերյան փող. 7

11. <<Նարեկ>> 30.01.2018թ. 1600 Աղայան 80/20,  գրասենյակ Օհանյան Ռուզաննա

096 19 39 06

Աղայան փող. 74/1շ, 74/2շ, 74/3շ

Ներսիսյան փող. 1, 2շ, 3շ, 4շ, 5շ, 6շ, 7շ, 9շ, 10շ, 11շ, 12շ, 13շ, 14շ, 15շ, 16շ

12. <<Էրեբունի>> 31.01.2018թ. 1700 Թումանյան 1 վետերանների խորհուրդ Կրիտյան Ռուբիկ

093 81 53 22

Թումանյան փող. 1շ, 3շ; Հերացու փող. 7շ; Տ. Մեծի պող. 48շ, 50շ, 54շ

Վարդանանց փ. 43/1շ, 43շ, 45շ, 47շ, 49շ, 51շ

13. <<Խանդակ>> 01.02.2018թ. 1600 Երևանյան խճ. 109,  գրասենյակ Կռոյան Հրաչյա

099 099 302

Զոր.Անդրանիկի փ. 10շ, 56շ, 58շ, 60շ, 95շ, 97շ, 99շ, 101, 101/1շ

Ամիրյան փող. 7շ; Նաիրի փող. 1;

Չուխաջյան թաղ. 1շ, 3շ, 5շ, 7շ, 9շ, 11շ, 28շ, 29շ

Երևանյան խճ. 64; 66; 66ա; 68, 70/1, 70շ, 72, 76,103/1, 103,105, 107, 109

14. <<Մոնթե>> 02.02.2018թ. 1600 Բաթումի 14/1,  գրասենյակ Գոգինյան Սաշիկ

094 80 70 70

 

Տ. Մեծի 11; 13; 15; 17; 21; 27; 29

Կ. Դեմիրճյան 12; 14; 16; 20; 28

Բանյոյի 1; Բաթումի 2; 3; 4; 5; 6; 14;

Վարդանանց 36, Նժդեհի 30; 32; 34; Տերյան 2; 14ա; 14բ; Շիրակացու 1 ; 3 ; 5; 6ա; 7;11;13 Տիգրանյան 3; Լազյան 18; Սպանդարյան 21

15. <<Շինարար>> 05.02.2018թ. 1600 Շին. 27/1 6ա Աքուլյան Գարունիկ

094 76 55 96

Շինարարների փող.  27/1շ, 27/2շ

 

 

16. <<Ցալկուտ>> 06.02.2018թ. 1600 Գր. Լուսավորիչ 29,  գրասենյակ Եթիմյան Սիլվա 

094 97 47 37

Գր.Լուսավորչի փ.27շ, 29շ, 31շ, 33շ, 35շ, 37շ, 39/1շ, 39շ, 40շ, 41շ, 46շ, 49շ, 51շ

Թումանյան փող.9ա; 9բ ; 11շ; Խորենացու փող. 1գ շ; Մյասնիկյան փող. 1շ;

Մոսկովյան փող.52/1շ, 52/2շ, 52/3շ, 52շ, 54/1շ, 54շ, 56/1շ, 56շ, 58շ, 60շ, 62շ, 64շ, 66շ, 68շ, 70շ; Նժդեհի փող. 1շ, 2շ, 4շ;

17. <<Սեբաստիա>> 07.02.2018թ. 1600 մարզադպրոց, Տարոն-4 Բադալյան Սասուն

093 712 242

Տարոն-4 Բ 1շ, 2շ, 3շ, 4շ, 5շ, 6շ, 7շ, 8բշ, 8աշ, 9բշ, 9ա, 10շ, 12բշ, 12ա, 13բշ, 13աշ, 14շ, 15շ, 16շ, 17շ, 18շ, 19բշ, 19աշ, 20բշ, 20աշ, 21շ, 22բշ, 22աշ, 23շ, 24շ, 29բշ, 29աշ, 36շ, 37շ, 38շ, 39շ

Տարոն-4 ,Սեբ. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64ա

Կանակա 27, 28, 41, 42ա, 42բ,

Տարոն-4, ՔՇՀ-2 59գշ, 59դշ, 60շ,61շ

 

18. <<Ուրարտու>> 08.02.2018թ. 1600 Գր. Լուսավորիչ 29 Ստեփանյան Արթուր

099 87 04 00

 

Կ.Դեմիրճյան 3; Ց6-3; 5; Ց6-6; 7; Ց6-8; 9; 11; 13; 13ա, 19; 21, ՋԷԿ Ց6-6; 30

Մոսկովյան փող. 5; 9; 10; 11; 12; 13շ, 14շ, 16շ, 17շ, 20շ, 21շ, 24շ, 26շ, 32շ, 36շ, 38շ, 40շ; Լազյան փող. 24շ; Տերյան փող. 1շ, 12շ , Էլեկտրոֆիկացիայի 12

19. <<Բուրաստան>> 09.02.2018թ. 1600 Ավետ. 55/57 սրահ Օհանյան Գոհար Ավետիսյան փող. 55/57շ, 59շ, 61շ

Աղայան փող. 75աշ, 75շ, 77շ, 81շ, 83շ, 85շ, 87շ, 95շ, Ե1շ, Ե2

Պ. Սևակի փող43շ, 45, 47շ

20. <<Տարոն-4>> 10.02.2018թ. 1600 Տարոն-4 Մեք. գրասենյակ Ավագյան Վահագ Տարոն-4 Մեք. 1շ, 2շ, 3շ, 4շ, 5շ, 6շ, 7շ, 14ա, 14բ, 14դ, 14ժ; 14ի; 14վ; 15շ, 16շ, 17շ, 18շ, 19շ, 20շ, 21շ, 24շ, 25շ, 26շ, 27շ, 28շ, 31շ, 32շ, 33; 35շ, 36շ, 37շ, 38շ, 39շ, 40շ, 41ա, 41բ, 42շ, 43շ, 44շ, 45շ, 46շ, 47շ,48շ, 49շ, 50շ, 51ա; 51բ, 51գ, 51դ, 51վ, 52ա, 52բ; 52գ; 52դ; 52ե; 52զ; 52ժ; 52վ; 53ա;53բ; 53դ; 53ե; 53վ; 54շ, 55շ, 56շ, 57շ, 58շ, 59ա; 59բ; 60շ, 61շ, 62շ, 63շ

Տարոն-4 ՄԷ 1; 3; 5ա; 14շ, 15շ, 16շ

Կանակա 40; 65; 68; 69

21. <<Սիփան>> 12.02.2018թ. 1500 Բաթումի 17 հարև.,  գրասենյակ Մարտիրոսյան Հովիկ Բաթումի փող. 15շ. 17շ, 19շ
22. <<Ուսանողական>> 13.02.2018թ. 1500 Իսահակյան 25,  գրասենյակ Վերդյան Սամվել

096 700 900

Աղայան փող. 84շ, 86/1շ, 86շ, 88շ, 90շ, 94; 96/1շ, 98շ

Իսահակյան փող. 2շ, 5շ, 7շ ,9շ, 11շ, 13,15շ,17շ,19շ,21շ,23շ,25շ

Իսահակյան 1 նրբ. 3շ, 5շ, 7շ, 9շ, 11շ ,13

Իսահակյան 2 նրբ. 1շ, 3շ, 5շ

Ուսանողական փող. 4շ, 6շ, 8շ, 10շ, 16շ, 16ա

Շինարարների փող. 1շ, 2շ, 3շ, 4շ, 5/1շ, 5/2շ, 7շ, 8շ, 10շ, 13շ, 15, 19, 21շ

Ներսիսյան նրբ. 1, 2շ, 4շ, 5, 6շ, 7շ, 10շ, 12շ, 14

Ներսիսյան փակուղի 1; 3; 5; 7

23. <<Քիմիագործ>> 14.02.2018թ. 1500 Տ. Մեծի 10, խուլ ու համրերի ակումբ Դանիելյան Վահրամ

099 66 66 15

 

Բանյոյի փող. թիվ 4, 6, 8, 10 , Տ. Մեծի  պող.   6, 7,  8, 9,  10, 12;

Գր. Լուսավորչի փող. 2; 4;  6;  8;  10

24. <<Մուշ>> 15.02.2018թ. 1500 Կնունյանց 41ա,  գրասենյակ Հովսեփյան Աղանիկ

098 56 92 55

Աճառյան փող. 11շ, 13շ, 15շ Աղայան փ. 72շ, Րաֆֆու փ. 15շ

Կնունյանց փ. 46շ, 48շ , Ներսիսյան թաղ. 1շ, 2շ, 3շ, 4շ, 5շ, 7շ, 8շ, 12շ, 13շ, 14շ

25. <<Բոլոր քար>> 16.02.2018թ. 1600 Աբովյան 1,  գրասենյակ Մակարյան Դավիթ

099 32 33 05

Վարդանանց փող. 82; 84; 86; 102 ; Զաքարյան փ. 1; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 24

Մյասնիկյան փող. թիվ 12; 14; 18; 23; 26; Դպրոցի փող. 2 շ;

Զորյան փող. թիվ 79; 89; Բանակի փող. 13; 15; Բուսաբանական փող. 1

26. <<Ռիժկով>> 17.02.2018թ. 1600 Տարոն-1 Անդրեասյան Վլասիկ

093 05 10 95

Տարոն-1  թիվ      1շ, 2շ; 2աշ; 3շ; 4շ; 5շ; 6
27. <<Առափնյա>> 19.02.2018թ. 1600 Նարեկացի 43 Մկրտչյան Վարշամ
094 68 66 29

 

Առափնյա փող. 4բ, 4ա, 4վ; Չարենցի փող. 7շ;

Նարեկացի փող. 3բշ, 3աշ, 4շ, 6շ, 21շ, 37շ, 39շ, 43շ, 47շ

28. <<Դիմաց>> 20.02.2018թ. 1600 Աղայան 73 Թերզյան Սուսաննա

094 44 78 08

Աղայան փող.    59/1շ, 59/2շ, 59/3շ, 59/4շ, 59ա, 61շ, 63շ, 65շ, 67շ, 71շ, 73շ

 

1 կամ 2 շենք սպասարկող համատիրությունների հաշվետու ժողովների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտրամադրվի մինչև հունվարի 29-ը

Վանաձորի համայնքապետարան

You May Also Like

Leave a Reply