Որոշում N 62-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

23 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 62-Ա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ «ԿՈՄՈՒՆՍԵՐՎ» ՍՊԸ-Ի ՄԻՋԵՎ 2011ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 11 ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով ԳԿ և ԵՀ բաժնի պետի զեկուցագիրը, ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 20-րդ կետով`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

1.Վանաձորի համայնքի ավագանու 2010թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 93որոշման հիման վրա Վանաձորի համայնքի ղեկավարի և «Կոմունսերվ» ՍՊԸ-ի միջև 2011 թվականի հունվարի 25-ին կնքված թիվ 11 պայմանագիրը 17.12.2015 թվականից համարել լուծված:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ս.Աղաբեկյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Գրիգորյան
Կ.Պառավյան
Ա.Հարությունյան
Գ.Շահինյան
Հ.Մովսիսյան
Ա.Ափինյան
Դ.Սիմոնյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Մատինյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply