Ավագանու որոշում թիվ 98-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

15 նոյեմբերի 2013 թվականի թիվ 98-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2014ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ
ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով §Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ կետով, §Տեղական տուրքերի և վճարների մասին¦ ՀՀ օրենքի 7, 9, 10 և 11-րդ հոդվածներովª
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է.

1. Սահմանել 2014թվականի
ա) տեղական տուրքերի դրույքաչափերը` համաձայն թիվ 1 հավելվածի,
բ) տեղական վճարների դրույքաչափերը` համաձայն թիվ 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2014թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Գ.Բադյան
Ս.Ղամբարյան
Հ.Մովսիսյան
Կ.Պառավյան
Վ.Դավիթավյան
Դ.Սիմոնյան
Ա.Փելեշյան
Ա.Գրիգորյան

ԴԵՄ

Խ.Վարդանյան
Գ.Շահինյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Մատինյան

ՁԵՌՆՊԱՀ
Ա.Օհանյան

Հավելված

You May Also Like

Leave a Reply