Ավագանու որոշում թիվ 97-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

15 նոյեմբերի 2013 թվականի թիվ 97-Ն

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ
9 ԱՄՍՎԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ղեկավարվելով  «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետին և «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետին և 36-րդ հոդվածի «բ» կետին համապատասխան՝
Վանաձորի համայնքի ավագանին

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

Ընդունել ի գիտություն համայնքի 2013թ. բյուջեի 9 ամսվա կատարման մասին հաղորդումը՝ համաձայն հավելվածի:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ա.Օհանյան
Գ.Բադյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Մատինյան
Գ.Շահինյան
Հ.Մովսիսյան
Կ.Պառավյան
Վ.Դավիթավյան
Դ.Սիմոնյան
Խ.Վարդանյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Փելեշյան
Ա.Գրիգորյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply