Ավագանու որոշում թիվ 79-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

09 հոկտեմբերի 2013 թվականի թիվ 79-Ա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի
««ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ» ՍՊԸ-Ի ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 63-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 20-րդ կետով և «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է.

1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2013թվականի հուլիսի 25-ի ««Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ի ոչ բնակելի տարածքի վարձակալության պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելու մասին» թիվ 63-Ա որոշման 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ «Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարին՝ «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ի հետ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերակնքել և երկարաձգել վարձակալության պայմանգրի ժամկետը՝ 1մ2 ամսական վարձավճարը սահմանելով 1000 /մեկ հազար/ ՀՀ դրամ»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում որոշումն ընդունելու պահից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Գ.Շահինյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Օհանյան
Կ.Պառավյան
Ա.Փելեշյան
Հ.Մովսիսյան
Վ.Դավիթավյան
Գ.Բադյան
Դ.Սիմոնյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ
Ս.Հակոբյան

You May Also Like

Leave a Reply