- Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք - http://vanadzor.am -

Ավագանու որոշում թիվ 52-Ա

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

18 հունիսի 2013 թվականի N 52-Ա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ` 2013ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 14-Ի ««ԽՈՒԼԵՐԻ ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՏԱՐԱԾՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 32-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 20-րդ կետով և «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է.

1. Վանաձորի համայնքի ավագանու` 2013թվականի մայիսի 14-ի ««Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» հասարակական կազմակերպությանը տարածք հանձնելու մասին» թիվ 32-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
ա/ 1-ին կետում «106.7քմ» բառակապակցությունը փոխարինել «108.27քմ» բառակապակցությամբ,
բ/ հավելվածը փոխարինել սույն հավելվածով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում որոշումն ընդունելու պահից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Ա.Հարությունյան
Ս.Ղամբարյան
Ս.Աղաբեկյան
Վ.Դոխոյան
Հ.Մովսիսյան
Ա.Գրիգորյան
Կ.Պառավյան
Գ.Բադյան
Ա.Մատինյան
Դ.Սիմոնյան
Ս.Հակոբյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Օհանյան
Ա.Այվազյան
Գ.Շահինյան
Ա.Ափինյան

ԴԵՄ

Գ.Քալանթարյան

ՁԵՌՆՊԱՀ