Ավագանու որոշում թիվ 42-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

26 սեպտեմբերի 2014 թվականի N 42-Ն

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 02-Ի ԹԻՎ
70-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ‹‹Իրավական ակտերի մասին›› ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով` Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

Վանաձորի համայնքի ավագանու 2013թ. հոկտեմբերի 02-ի ««Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու կանոնակարգը հաստատելու և Վանաձորի համայնքի ավագանու 2010թ. հունիսի 22-ի թիվ 49-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 70-Ն որոշման հավելվածով հաստատված Կանոնակարգում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
ա. Կանոնակարգից հանել 14-րդ կետը.
բ. Կանոնակարգի 16-րդ կետում «Հանձնաժողով» բառը փոխարինել «Ավագանի» բառով.
գ. Կանոնակարգից հանել 19-րդ կետը.
դ. 21-րդ կետի գ) ենթակետից հանել ‹‹և հանձնաժողովի›› բառերը:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Ա.Հակոբյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Օհանյան
Ա.Հարությունյան
Վ.Դոխոյան
Ա.Գրիգորյան
Գ.Շահինյան
Ա.Փելեշյան
Ա.Մատինյան
Վ.Դավիթավյան
Ա.Խաչատրյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply