10 հուլիսի 2015 թվականի N 40-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

10 հուլիսի 2015 թվականի N 40-Ա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2014ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի ԹԻՎ 31-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով «Նվազագույն աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20.12.2014. թվականի ՀՕ-205 օրենքը և ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով՝
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2014թ. հունիսի 30-ի «Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների հաստիքացուցակը, թվաքանակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու, Վանաձորի համայնքի ավագանու 2014 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 30-Ա որոշման հավելվածն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 31-Ա որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները`
ա. «66138 դրամ» և մինչև «72752 դրամ» բառերը փոխարինել «72752 դրամ» բառերով՝ մինչև 1974 թվականը ծնված աշխատակիցների համար,
բ. «70822 դրամ» և մինչև «77904դրամ» բառերը փոխարինել «77904 դրամ» բառերով՝ 1974 թվականին և 1974 թվականից հետո ծնված աշխատակիցների համար:
2. Ֆինանսական բաժնին` վերը նշված հավելվածներում համապատասխան հանրագումարները (ընդամենը) հաշվարկել հիմք ընդունելով սույն որոշման 1-ին կետի ա/ և բ/ ենթակետերում կատարված փոփոխությունները և լրացումները:
3. Սույն որոշումը տարածվում է մինչև 2015 թվականի հուլիսի 1-ը գոյություն ունեցող և չդադարած հարաբերությունների վրա:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Հարությունյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Գրիգորյան
Ա.Օհանյան
Հ.Մովսիսյան
Կ.Պառավյան
Դ.Սիմոնյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Մատինյան
Վ.Դոխոյան
Ա.Փելեշյան
Խ.Վարդանյան
Ա.Ափինյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply