Ավագանու որոշում թիվ 35-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 մայիսի 2013 թվականի N 35-Ա

ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 56/1-35 ԱՎՏՈՏՆԱԿ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ ԵՎ ԴՐԱ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԸ
ՏԻԳՐԱՆ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆԻՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Տիգրան Քոթանջյանի դիմումը, Վանաձորի համայնքի անվամբ անշարժ գույքի սեփականության /օգտագործման/ իրավունքի գրանցման թիվ 1881874 վկայականը, ղեկավարվելով ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ և 48.1-րդ հոդվածի 6-րդ, 8-րդ մասերով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 20-րդ կետով, 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ կետով, ՀՀ կառավարության 12.04.2004թ թիվ 286 որոշման 46.2 հոդվածի ա/ ենթակետով, ՀՀ կառավարության 2005թ. նոյեմբերի 24-ի թիվ 2093-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 28.03.2013թ. թիվ 276-Ն որոշումով`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է

1. Տալ համաձայնություն Մոսկովյան փողոցի թիվ 56/1-35 ավտոտնակ հասցեում գտնվող, Տիգրան Քոթանջյանի կողմից տեղադրված, Վանաձորի համայնքի սեփականությունը ճանաչված 25.0քմ մակերեսով ավտոտնակը և դրա զբաղեցրած, ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված հողամասերի թվին դասվող 25.0քմ մակերեսով հողամասը, համաձայն Վանաձորի համայնքի անվամբ անշարժ գույքի սեփականության /օգտագործման/ իրավունքի գրանցման թիվ 1881874 վկայականի, վարձակալության իրավունքով 10 տարի ժամկետով Տիգրան Քոթանջյանին տրամադրելուն` ավտոտնակի սպասարկման և պահպանման նպատակով:
2. Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնին` Տիգրան Քոթանջյանի հետ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքել 25.0քմ մակերեսով ավտոտնակի և դրա զբաղեցրած 25.0քմ մակերեսով հողամասի վարձակալության պայմանագիր` համաձայն ՀՀ հողային օրենսգրքի 46.1 հոդվածի 8-րդ մասի պահանջների:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ս.Ղամբարյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Ափինյան
Խ.Վարդանյան
Հ.Մովսիսյան
Ա.Գրիգորյան
Կ.Պառավյան
Վ.Դավիթավյան
Ա.Փելեշյան
Դ.Սիմոնյան
Ս.Հակոբյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Օհանյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply