- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Ավագանու որոշում թիվ 29-Ն

Posted By Vanadzor On May 14, 2013 @ 10:22 In Ավագանու որոշումներ | No Comments

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 մայիսի 2013 թվականի N 29-Ն

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2013ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 65-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով 06.12.2012թ. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունները և լրացումները, ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 18-րդ կետով`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է.

1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2012թ. նոյեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի 2013 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» թիվ 65-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
ա/ 1-ին հավելվածի 4-րդ կետում կատարել հետևյալ փոփոխությունը. «ոգելից» բառից հետո ավելացնել «և ալկոհոլային» բառերը
բ/ 1-ին հավելվածը ավելացնել 12-րդ և 13-րդ կետերով հետևյալ բովանդակությամբ.
«12. համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար տեղական տուրքը յուրաքանչյուր եռամսյակի համար սահմանվում է`
– հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման դեպքում` 6000դրամ
– ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման դեպքում` 1000դրամ»
«13. Վանաձորի համայնքի անվանումը ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար սահմանվում է` 50 000դրամ»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում որոշումն ընդունելու պահից:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ա.Հարությունյան
Ս.Ղամբարյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Ափինյան
Խ.Վարդանյան
Հ.Մովսիսյան
Ա.Գրիգորյան
Կ.Պառավյան
Վ.Դավիթավյան
Ա.Փելեշյան
Դ.Սիմոնյան
Ս.Հակոբյան
Ա.Խաչատրյան
Ա.Օհանյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/w-29-n-2013/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fw-29-n-2013%2F&t=%D4%B1%D5%BE%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82+%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B4++%D5%A9%D5%AB%D5%BE+29-%D5%86

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%B1%D5%BE%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82+%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B4++%D5%A9%D5%AB%D5%BE+29-%D5%86&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fw-29-n-2013%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fw-29-n-2013%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.