Ավագանու որոշում թիվ 25-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

07 մայիսի 2015 թվականի N 25-Ա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 03-Ի ԹԻՎ 4 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմի ղեկավարի 26.03.2015թ. թիվ 04/22.31/1413-15 գրությունը, անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման թիվ 10022014-06-0032 վկայականը, Վանաձորի համայնքի ավագանու 2012թ. փետրվարի 03-ի թիվ 4 որոշումը, ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով.
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2012թ. փետրվարի 03-ի «Վանաձորի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ, բայց համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը պետությանը անհատույց հետ վերադարձնելու մասին» թիվ 4 որոշման հավելվածի 3-րդ կետում նշված «1.136» թիվը փոխարինել «1.13917» թվով:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ս.Աղաբեկյան
Վ.Դավիթավյան
Ա.Հարությունյան
Ա.Գրիգորյան
Ա.Մատինյան
Գ.Շահինյան
Ա.Ափինյան
Դ.Սիմոնյան
Վ.Դոխոյան
Խ.Վարդանյան
Ա.Խաչատրյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

You May Also Like

Leave a Reply