Ավագանու որոշում թիվ 2-Ա

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

24 հունվարի 2013 թվականի N 2-Ա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  2012 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի

ԹԻՎ 66-Ա  ՈՐՈՇՄԱՆ  ՄԵՋ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածի պահանջով համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

Վանաձորի համայնքի ավագանու 2012 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը, աշխատակիցների հաստիքացուցակը, թվաքանակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու և Վանաձորի համայնքի ավագանու 2009 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 21-Ն և 2012 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 17-Ն որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  թիվ 66-Ա որոշման 1-ին և 2-րդ հավելվածներում կատարել հետևյալ լրացումները.

1. Թիվ 1 հավելվածի վերնագրում «կառուցվածքը» բառից հետո ավելացնել  «կառուցվածքային ստորաբաժանումներ»  բառակապակցությունը:

2.  Թիվ 1 հավելվածում «ներքին աուդիտի բաժին» բառակապակցությունից հետո ավելացնել  «առանձնացված ստորաբաժանումներ» բառակապակցությունը:

3. Թիվ 2 հավելվածի ներքին աուդիտի բաժնի «գլխավոր մասնագետ» բառակապակցությանը  լրացնել «աուդիտոր» բառը:

Որոշում

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան

Ա.Օհանյան

Ա.Հարությունյան

Դ.Սիմոնյան

Ս.Ղամբարյան

Ա.Ափինյան

Գ.Շահինյան

Հ.Մովսիսյան

Կ.Պառավյան

Գ.Բադյան

Վ.Դոխոյան

Ա.Գրիգորյան

Վ.Դավիթավյան

Խ.Վարդանյան

Ա.Խաչատրյան

Ա.Այվազյան

Ա.Մատինյան

ՁԵՌՆՊԱՀ

ԴԵՄ

You May Also Like

Leave a Reply