Ավագանու որոշում թիվ 17-Ն

am_gerb

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

10 մարտի 2015 թվականի N 17-Ն

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով և «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետով ու 36-րդ հոդվածի «բ» կետով`
Վանաձորի համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

Հաստատել Վանաձորի համայնքի 2014թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը`
1. Եկամուտների գծով`
Ընդամենը – 2167737.4 հազ. դրամ
այդ թվում`
• վարչական բյուջեի մասով – 2100358.4 հազ. դրամ
• ֆոնդային բյուջեի մասով – 108929.1 հազ. դրամ

2. Ծախսերի գծով`
Ընդամենը – 2147779.4 հազ. դրամ
այդ թվում`
• վարչական բյուջեի մասով – 2080865.5 հազ. դրամ
• ֆոնդային բյուջեի մասով – 108464.0 հազ. դրամ

3.Բյուջեի կատարման արդյունքում առաջացած պարտքերը`
Ընդամենը – 40852.6 հազ. դրամ
այդ թվում`
• վարչական բյուջեի մասով – 40852.6 հազ. դրամ
• ֆոնդային բյուջեի մասով – 0.0 հազ. դրամ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՍԱՄՎԵԼ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

 

ԿՈՂՄ

Գ.Քալանթարյան
Ս.Աղաբեկյան
Ս.Ղամբարյան
Ա.Հարությունյան
Ա.Գրիգորյան
Ա.Օհանյան
Հ.Մովսիսյան
Ա.Ափինյան
Դ.Սիմոնյան
Ս.Հակոբյան
Խ.Վարդանյան
Ա.Փելեշյան

ԴԵՄ

ՁԵՌՆՊԱՀ

Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 2014թ, կատարված աշխատանքների հաշվետվություն

You May Also Like

Leave a Reply