Ի գիտություն Վանաձորի կազմակերպություններին և անհատներին

Տեղեկացվում է Վանաձորի բոլոր այն կազմակերպություններին և անհատներին, ովքեր Վանաձորի սեփականություն հանդիսացող էլեկտրասյուների վրայով մալուխներ են անցկացրել, ներկայանալ Վանաձորի քաղաքապետարան թույլտվություն ստանալու և պայմանագիր կնքելու համար:

2014 թվականի մարտի 1-ից պայմանագիր չունեցող կազմակերպությունների և անհատների մալուխները կապամոնտաժվեն և դրա հետ կապված ծախսերը կգանձվեն նրանցից վարչական կարգով:

Վանաձորի քաղաքապետարան

You May Also Like

Leave a Reply