- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Զարգացման ծրագրերի, արտաքին կապերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին

Posted By Vanadzor On April 10, 2014 @ 17:54 In Աշխատակազմ | No Comments

Զարգացման ծրագրերի, արտաքին կապերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին

ԴԱՎԹՅԱՆ ԼԻԼՅԱ ՎԱՀԱԳՆԻ
Բաժնի պետ

 +(374 60) 65 07 27
ՋԱՆԱԶՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ԱԼԲԵՐՏԻ
Բաժնի պետի տեղակալ

 +(374 60) 65 07 27
ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ԿԱՐԼՈՍԻ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 07 27
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՎԱՀԵ ԿԱՐԵՆԻ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 07 27
ՑՎԵՐԻԱՆՈՎ ԼԵՎՈՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 60) 65 07 27
ԿՈԾԻՆՅԱՆ ՍՈՆԱ ԱՐԱՄԻ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 60) 65 07 27

1) համակարգում է համայնքի զարգացման ծրագրի նախագծի կազմման աշխատանքները,
2) կատարում է համայնքի զարգացման հեռանկարների ուսումնասիրությունների և վերլուծության, դրանց ուղղված ծրագրերի կազմման աշխատանքներ և կատարում համապատասխան առաջարկություններ,
3) կատարում է համայնքային ծրագրերի իրականացմանն ուղղված ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների որոնման, այդ նպատակով բանակցությունների վարման և համագործակցության աշխատանքներ,
4) կատարում է համայնքի քույր քաղաքների և Հայաստանի Հանրապետության ու օտարերկրյա այլ համայնքների հետ փոխշահավետ համագործակցության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
5) կատարում է համայնքի պաշտոնական կայքի բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ,
6) մասնակցում է ՏՏ ոլորտում համայնքային աջակցության իրականացման համակարգի ձևավորման և գործունեության հետ կապված հարաբերություններին,
7) կազմակերպում է համայնքում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության աշխատանքները,
8) կազմում է համայնքում հրապարակայնության զարգացմանն ուղղված ծրագրեր և ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ,
9) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
11) վերահսկում է բաժնի աշխատակիցների կողմից պաշտպանության կազմակերպման բնագավառում իրականացվող աշխատանքները:
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/tsragreri-yev-artakin-haraberutyunneri-bazhin/

URLs in this post:

[1] Աշխատակիցներ: #tab-9081-0

[2] Գործառույթներ: #tab-9081-1500876901390

[3] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Ftsragreri-yev-artakin-haraberutyunneri-bazhin%2F&t=%D4%B6%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%AB%2C+%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%84%D5%AB%D5%B6+%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D6%87+%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%BF%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6

[4] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%B6%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%AB%2C+%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%84%D5%AB%D5%B6+%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D6%87+%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%BF%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Ftsragreri-yev-artakin-haraberutyunneri-bazhin%2F

[5] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Ftsragreri-yev-artakin-haraberutyunneri-bazhin%2F

[6] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.