Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Ծրագրերի և արտաքին հարաբերությունների բաժին

 • Բաժնի պետ

  ԴԱՎԹՅԱՆ ԼԻԼՅԱ ՎԱՀԱԳՆԻ
  img_0673

  Հեռ.` (374 60)  65 07 27

  Գլխավոր մասնագետ

  ՋԱՆԱԶՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ԱԼԲԵՐՏԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 07 37

   

  Գլխավոր մասնագետ

  ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ԿԱՐԼՈՍԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 07 37

  Առաջատար մասնագետ

  ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՎԱՀԵ ԿԱՐԵՆԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 07 37

  Առաջատար մասնագետ

  ՑՎԵՐԻԱՆՈՎ ԼԵՎՈՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 07 37

  Առաջատար մասնագետ

  ԿՈԾԻՆՅԱՆ ՍՈՆԱ ԱՐԱՄԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 07 37

   


 • 1) համակարգում է համայնքի զարգացման ծրագրի նախագծի կազմման աշխատանքները, 2) կատարում է համայնքի զարգացման հեռանկարների ուսումնասիրությունների և վերլուծության, դրանց ուղղված ծրագրերի կազմման աշխատանքներ և կատարում համապատասխան առաջարկություններ, 3) կատարում է համայնքային ծրագրերի իրականացմանն ուղղված ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների որոնման, այդ նպատակով բանակցությունների վարման և համագործակցության աշխատանքներ, 4) կատարում է համայնքի քույր քաղաքների և Հայաստանի Հանրապետության ու օտարերկրյա այլ համայնքների հետ փոխշահավետ համագործակցության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 5) կատարում է համայնքի ինտերնետային էջի բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ, 6) կազմակերպում է համայնքում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության աշխատանքները, 7) կազմում է համայնքում հրապարակայնության զարգացմանն ուղղված ծրագրեր և ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ, 8) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ, 9) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին, 10) կատարում է բաժնի ներքին գործավարության փաստաթղթերի շրջանառության և պահպանման աշխատանքներ, 11) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ աշխատանքներ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր