Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Զարգացման ծրագրերի, արտաքին կապերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին

 • Բաժնի պետ

  ԴԱՎԹՅԱՆ ԼԻԼՅԱ ՎԱՀԱԳՆԻ
  img_0673

  Հեռ.` (374 60)  65 07 27

  Բաժնի պետի տեղակալ

  ՋԱՆԱԶՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ԱԼԲԵՐՏԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 07 37

   

  Գլխավոր մասնագետ

  ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ԿԱՐԼՈՍԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 07 37

  Գլխավոր մասնագետ

  ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՎԱՀԵ ԿԱՐԵՆԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 07 37

  Առաջատար մասնագետ

  ՑՎԵՐԻԱՆՈՎ ԼԵՎՈՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 07 37

  Առաջատար մասնագետ

  ԿՈԾԻՆՅԱՆ ՍՈՆԱ ԱՐԱՄԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 07 37

   


 •             1) համակարգում է համայն քի զարգացման ծրագրի նախագծի կազմման աշխատանքները,

              2) կատարում է համայնքի զարգացման հեռանկարների ուսումնասիրությունների և վերլուծության, դրանց ուղղված ծրագրերի կազմման աշխատանքներ և կատարում համապատասխան առաջարկություններ,

              3) կատարում է համայնքային ծրագրերի իրականացմանն ուղղված ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների որոնման, այդ նպատակով բանակցությունների վարման և համագործակցության աշխատանքներ,

              4) կատարում է համայնքի քույր քաղաքների և Հայաստանի Հանրապետության ու օտարերկրյա այլ համայնքների հետ փոխշահավետ համագործակցության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              5) կատարում է համայնքի պաշտոնական կայքի բնականոն գործունեության ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ,

              6) մասնակցում է  ՏՏ ոլորտում համայնքային աջակցության իրականացման համակարգի ձևավորման և գործունեության հետ կապված հարաբերություններին,

              7) կազմակերպում է համայնքում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության աշխատանքները,

              8) կազմում է համայնքում հրապարակայնության զարգացմանն ուղղված ծրագրեր և ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ,

              9) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,

              10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,

              11) վերահսկում է բաժնի աշխատակիցների կողմից պաշտպանության կազմակերպման բնագավառում իրականացվող  աշխատանքները:

              ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.

              Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր