ԹԻՎ 1 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԷԴ. ԿԶԱՐԹՄՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ

ԹԻՎ 1 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

erajsht

Կառուցապատող (պատվիրատու) – Վանաձորի քաղաքապետարան

Գլխ. կապալառու (շին. աշխ. իրականացնող) – «Արգիշտի-1» ՍՊԸ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը

մշակվել են – «Վանարխ» ՍՊԸ

Նախահաշվային արժեքը – 436 820 006 դրամ

Մրցութային արժեքը – 394 401 089 դրամ

Շին. աշխատանքների սկիզբը – 14.09.2011թ.

Ավարտը ըստ ժամանակացույցի – 30.08.2012թ.

Ֆինանսավորման աղբյուրները

Վանաձորի քաղաքապետարան – 197 200 545 դրամ

ՀՀ կառավարություն – 197 200 544 դրամ

2011թ.-ի ընթացքում կատարված աշխատանքների

քանակական ցուցանիշը – 117 980 343 դրամ (29.9%)

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Ամրացման աշխատանքներ – շենքի սեյսմակայունության բարձրացում միաձույլ երկաթբետոնե շրջանակների, դիաֆրագմաների միջոցով, կրող քարե պատերի ուժեղացում երկաթբետոնե շապիկի միջոցով: Միջհարկային ծածկերի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնե սալերով:

Նորոգման աշխատանքներ – հիմնովին նորոգվելու է շենքի տանիքը, արտաքին և ներքին բացվածքները լրացվելու են մետաղապլաստե պրոֆիլներով պատուհանի և դռան բլոկներով: Կատարվելու են արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքներ, կառուցվելու են նոր ծածկույթներով հատակներ: Հիմնանորոգվելու են ինժեներական ցանցերը` ներքին էլ. լուսավորության, էլ. մատակարարման, ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերը, իրականացվելու է ջեռուցման նոր ցանց` նոր կառուցվող կաթսայատնից:

Կատարվելու են տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ:

You May Also Like

Leave a Reply