ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Տարեկան Աշխատանքային Պլան 2024
Տարեկան Աշխատանքային Պլան 2023
Տարեկան Աշխատանքային Պլան 2021
Տարեկան Աշխատանքային Պլան 2020
Տարեկան Աշխատանքային Պլան 2019