Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում`  Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում  2019թ.  նոյեմբերի  26-ին` ժամը 1100–ին, կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասերի աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք դասական եղանակով: Վաճառվում

Կարդալ ավելին...

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ

Հիմք ընդունելով  ՀՀ Շրջական միջավայրի պահպանության «Շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձաքննական կենտրոն»   ՊՈԱԿ-ի գրավոր նախաձեռնությունը,  Վանաձոր համայնքի ղեկավարը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական

Կարդալ ավելին...

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2019թ. հոկտեմբերի 30-ին` ժամը 11:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կրկնաճուրդ վաճառք դասական եղանակով: Վաճառվում են

Կարդալ ավելին...

Վանաձոր համայնքի ղեկավարը երկարացրել է դիմումների ներկայացման ժամկետը

Հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը և նպատակ ունենալով ավելի բարձր մասնագիտական կարողություններով անձանց ընդգրկել  խորհրդակցական մարմինների կազմում, Վանաձորի համայնքի ղեկավարը լրացուցիչ ժամկետ է սահմանում դիմումների

Կարդալ ավելին...