- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ

Posted By Vanadzor On May 13, 2014 @ 12:39 In Հայտարարություններ | No Comments

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ու Թ Յ Ու Ն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 23.04.2014թվականի N 460-Ն որոշման համաձայն նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում տրամադրվում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված “0”-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների կազմում ընդգրկված` մինչև 1929թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակից անձանց:

Փոխհատուցում ստանալու համար ավանդատուները հաշվառման նպատակով սոցիալական ծառայությունների Վանաձորի տարածքային բաժին անձամբ կամ օրինական ներկայացուցչի կամ լիազորագրի հիման վրա գործող ներկայացուցչի միջոցով պետք է ներկայացնեն դիմում` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 23.04.2014թվականի N 460-Ն որոշման N 2 հավելվածի և հետևյալ փաստաթղթերը`

1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ կամ նույնականացման քարտ.
2. Ավանդատուի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ սոցիալական ապահովության քարտը կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին.
3. Ավանդատուի խնայողական գրքույկը և դրա լուսապատճենը.
4. Տեղեկանք «ՎՏԲ-Հայաստան» բանկից ավանդատուի բանկային հաշվի քարտում 1993թվականի հունիսի 10-ի դրությամբ առկա տվյալների մասին.

Ըստ անհրաժեշտությամբ ներկայացվում է նաև`

ա/ Հայաստանի պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի վկայականը և դրա լուսապատճենը
բ/ Ամուսնության վկայական կամ տեղեկանք քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կենտրոնից` ամուսնության գրանցման մասին, եթե դիմողը ներկայացնում է ավանդատուի մահացած ամուսնուն պատկանող խնայողական գրքույկը, ինչպես նաև` ամուսնու մահվան վկայականը, դրանց լուսապատճենները.
գ/ Ավանդատուի անունը և /կամ/ ազգանունը փոխելու մասին քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կենտրոնի տված փոխման վկայականը, եթե անձնագրում և խնայողական գրքույկում նշված անունը, ազգանունը տարբեր են, իսկ ուղղելու դեպքում` ուղղման տեղեկանքը և դրանց լուսապատճենները:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/sotsialakan-tsarrayutyunneri-vanadzori/

URLs in this post:

[1] Facebook1: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fsotsialakan-tsarrayutyunneri-vanadzori%2F&t=%D5%8D%D5%88%D5%91%D4%BB%D4%B1%D4%BC%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86+%D4%BE%D4%B1%D5%8C%D4%B1%D5%85%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB+%D5%8E%D4%B1%D5%86%D4%B1%D5%81%D5%88%D5%90%D4%BB+%D5%8F%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BE%D5%94%D4%B1%D5%85%D4%BB%D5%86+%D4%B2%D4%B1%D4%BA%D4%BB%D5%86

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%8D%D5%88%D5%91%D4%BB%D4%B1%D4%BC%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86+%D4%BE%D4%B1%D5%8C%D4%B1%D5%85%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB+%D5%8E%D4%B1%D5%86%D4%B1%D5%81%D5%88%D5%90%D4%BB+%D5%8F%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BE%D5%94%D4%B1%D5%85%D4%BB%D5%86+%D4%B2%D4%B1%D4%BA%D4%BB%D5%86&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fsotsialakan-tsarrayutyunneri-vanadzori%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fsotsialakan-tsarrayutyunneri-vanadzori%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.