- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Շաբաթ և կիրակի օրերին ջրամատակարարներն այլևս իրավունք չունեն խախտել գրաֆիկը:

Posted By Vanadzor On November 21, 2013 @ 10:07 In Լուրեր | No Comments

Շաբաթ և կիրակի օրերին ջրամատակարարներն այլևս իրավունք չունեն խախտել գրաֆիկը: Նոյեմբերի 16-ից նույն պահանջը գործում է նաև հիշատակի և տոն օրերի վերաբերյալ: Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, իր 2013 թվականի նոյեմբերի 6-ի թիվ 379 Ն որոշմամբ, փոփոխություններ է կատարել՛՛Լոռի-ջրմուղկոյուղի՛՛ՓԲԸ-ի կողմից կենցաղային կարիքների համար խմելու ջրի մատակարարմանը ներկայացվող սպասարկման որակի նվազագույն պահանջները սահմանող Հավելվածի մեջ: Նոր պահանջը հետևյալն է. Այն դեպքում, երբ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման համակարգերում պլանային աշխատանքների իրականացումը կհանգեցնի ջրամատակարարման հրապարակված գրաֆիկի խախտման, ՞՛Լոռի-ջրմուղկոյուղի՞՛ ՓԲԸ-ն պարտավոր է աշխատանքերն սկսելուց երկու օր առաջ սպառողներին իրազեկել կատարվող աշխատանքների սկզբի և ավարատի ժամկետների մասին: Պլանային աշխատանքների տևողությունը չպետք է գերազանցի 24 ժամը՝ հրապարակված գրաֆիկով նախատեսված խմելու ջրի վերջին մատակարարման պահից: Չի թույլատրվում խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման համակարգերում պլանային աշխատանքներ իրականացնել շաբաթ և կիրակի, ինչպես նաև տոներին և հիշատակի օրերին, եթե այդ աշխատանքները կհանգեցնեն խմելու ջրի մատակարարման գրաֆիկի խախտման , բացառությամբ երկու դեպքի՝ 1. Սպառողի դիմումի հիման վրա կամ վերջինիս հետ փոխհամաձայնեցված կարգով՝ պայմանով, որ այն չի հանգեցնի այլ սպառողների ջրամատակարարման հրապարակված գրաֆիկի խախտման; 2. Տվյալ համայնքի ղեկավարի գրավոր համաձայնությամբ, եթե ջրամատակարարման պլանային ընդհատումն այլ օրերին իրականացնելը կանդրադառնա պետական կամ համայնքային նշանակության կառույցների բնականոն աշխատանքի կամ միջոցառումների իրականացման ընթացքի վրա: Սպառողները պետք է իրազեկված լինեն իրենց իրավունքների վերաբերյալ և պաշտպանեն իրենց շահերը հանրային ծառայություն մատուցող ընկերությունների կողմից կարգը խախտելու դեպքերում: Իրինա Սարիբեկյան


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/shabat-yev-kiraki-orerin-jramatakararnern/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fshabat-yev-kiraki-orerin-jramatakararnern%2F&t=%D5%87%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%A9+%D6%87+%D5%AF%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%AB+%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6+%D5%BB%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B6+%D5%A1%D5%B5%D5%AC%D6%87%D5%BD+%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84+%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B6+%D5%AD%D5%A1%D5%AD%D5%BF%D5%A5%D5%AC+%D5%A3%D6%80%D5%A1%D6%86%D5%AB%D5%AF%D5%A8%3A+

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%87%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%A9+%D6%87+%D5%AF%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%AB+%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6+%D5%BB%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B6+%D5%A1%D5%B5%D5%AC%D6%87%D5%BD+%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84+%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B6+%D5%AD%D5%A1%D5%AD%D5%BF%D5%A5%D5%AC+%D5%A3%D6%80%D5%A1%D6%86%D5%AB%D5%AF%D5%A8%3A+&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fshabat-yev-kiraki-orerin-jramatakararnern%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fshabat-yev-kiraki-orerin-jramatakararnern%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.