- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Վանաձորի քաղաքապետարանի համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնելու մրցույթների հաղթողները

Posted By Vanadzor On March 5, 2013 @ 09:47 In Լուրեր | No Comments

Համայնքային ծառայության  պաշտոններ

Համայնքի անվանումը

Պաշտոնի անվանումը

Պաշտոնի

անձնագրի ծածկագիրը

Մրցույթի

ամիս

ամսաթիվը

Դիմողների

թիվը

Մասնա-

կիցների

թիվը

Հաղթողի վերաբերյալ անձնական տվյալներ

 

Անուն Ազգանուն

 

Կրթություն

 

 

ԳԼԽԱՎՈՐ

ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Վանաձոր քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային բաժնի պետ

1.3-2

27.02.2013թ.

3

3

Այվազյան Հասմիկ

բարձրագույն

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

1

Վանաձոր առևտրի և սպասարկման,տրանսպորտը համակարգող բաժնի գլխավոր մասնագետ

2.3-27

26.02.2013թ.

1

1

Ղամբարյան Արթուր

բարձրագույն

2

Վանաձոր գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի գլխավոր մասնագետ

2.3-29

26.02.2013թ.

1

1

Սարոյան Կարեն

բարձրագույն

3

Վանաձոր գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի գլխավոր մասնագետ

2.3-32

26.02.2013թ.

1

1

Եդոյան Արմեն

բարձրագույն

4

Վանաձոր սոցիալական ծառայությունների Վանաձորի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ

2.3-42

26.02.2013թ.

1

1

Հակոբյան Ինեսա

բարձրագույն

ԿՐՏՍԵՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

1

Վանաձոր գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետ

3.1-23

26.02.2013թ.

2

1

Մկրտչյան Կարապետ

միջնակարգ մասնագիտական

 


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/pashtonner-zbaghetsnelu-mrtsuytneri-haghtvoghnery/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fpashtonner-zbaghetsnelu-mrtsuytneri-haghtvoghnery%2F&t=%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%AE%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80+%D5%A6%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B6%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82+%D5%B4%D6%80%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%A9%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8+

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%AE%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80+%D5%A6%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B6%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82+%D5%B4%D6%80%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%A9%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8+&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fpashtonner-zbaghetsnelu-mrtsuytneri-haghtvoghnery%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fpashtonner-zbaghetsnelu-mrtsuytneri-haghtvoghnery%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.