- Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք - http://vanadzor.am -

«Վանաձորի կենտրոնական փողոցներում, այգիներում և հասարակական հանգստի վայրերում նստարանների տեղադրում»

Վանաձոր քաղաքի առջև ծանրացած բազմաթիվ հիմնախնդիրների մեջ գերակա հիմնախնդիր է հանդիսանում ենթակառուցվածքների արդիականացումը, որտեղ բազում չլուծված հարցերի շարքում մշտապես համայնքի բնակչության կողմից բարձրացվում է հանգստի կազմակերպումը` մասնավորապես հանրային և մարդաշատ վայրերում նստարանների բացակայությունը:

Վանաձորի քաղաքապետարանը հետամուտ լինելով բնակչության կողմից բարձրացվող հիմնախնդիրների լուծմանը՝ առաջարկվող ծրագրի շրջանականերում նախատեսում է Վանաձորի կենտրոնական փողոցներում, պուրակներում, թանգարաններին հարող տարածքներում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրել 60 ժամանակակից թուջե նստարաններ: