- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Նպաստառուն այլևս կրկնակի պատիժ չի կրի ոչ հավաստի տեղեկությունների համար

Posted By Vanadzor On February 25, 2014 @ 09:57 In Լուրեր | No Comments

Այսուհետ , անկախ նպաստառուի կարգավիճակից, քաղաքացին վեց ամիս չի զրկվի նպաստ ստանալու իրավունքից:

2014թ. Հունվարի 1-ից  «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի  37-րդ հոդվածի փոփոխության արդյունքում  սահմանվել է քաղաքացիների պատասխանատվությունը օրենքի խախտման համար:

Հոդված 37. Քաղաքացիների պատասխանատվությունը

1. Պետական նպաստ ստացող ընտանիքի (քաղաքացու) ներկայացրած փաստաթղթերում նպաստի իրավունք տվող ոչ հավաստի տեղեկությունների հայտնաբերման դեպքում նպաստի վճարումը դադարեցվում է հայտնաբերման ամսից:

Իսկ օրենքի նախորդ տարբերակում, բացի նպաստի վճարումի դադարումից, քաղաքացին նաև վեց ամսով զրկվում էր նպաստ ստանալու իրավունքից: Ստացվում էր, որ քաղաքացին կրկնակի պատժի էր ենթարկվում ոչ հավաստի տեղեկություններ համար՝ և վեց ամսով զրկվում էր նպաստի իրավունքից և ետ էր վերադարձնում   անհիմն ստացած գումարը պետական բյուջե:

Հետևաբար,  եթե կատարված փոփոխության արդյունքում ընտանիքի անապահովության միավորը նվազում է ՀՀ կառավարության կողմից սահմանած սահմանային մեծության միավորից, ապա ընտանիքի նպաստի վճարումը դադարեցվում է, սակայն ընտանիքը կարող է օգտվել անապահովության սահմանային մեծության միավորից ցածր միավոր ունեցող ընտանիքներին այդ համակարգով տրամադրվող  աջակցության այլ տեսակներից: Իսկ եթե կատարված փոփոխության արդյունքում ընտանիքի անապահովության միավորը չի նվազում սահմանային մեծության միավորից, ապա այդ ընտանիքը շարունակում է ստանալ նպաստը:

Ավելի վճարված գումարները ենթակա են վերադարձման, բայց ոչ ավելի, քան հանգամանքի հայտնաբերման ամսվան նախորդած 12 ամիսների ընթացքում ստացած ավել գումարի չափից:
2014-ին Հայաստանում նպաստ կստանա շուրջ  104,7 հազար ընտանիք:
Ընդհանուր առմամբ՝ 2014-ին ընտանեկան նպաստներ վճարելու համար նախատեսվում է հատկացնել 37,1 մլրդ դրամ: Միաժամանակ, մինչեւ 2 տարեկան երեխաների թիվը, որոնց խնամքի նպաստ կհատկացվի, կազմում է 11,2 հազար: Այդ նպատակով կհատկացվի 2,4 մլրդ դրամ:
Բազային սոցիալական նպաստը կազմում է 16 հազար դրամ: Երեխայի ծննդյան դեպքում նպաստը կազմում է 50 հազար դրակ, առաջին դասարան ընդունվելու դեպքում՝ 25 հազար դրամ, ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում՝ 50 հազար դրամ, մինչեւ 2 տարեկան երեխաների խնամքի համար՝ 18 հազար դրամ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/npastarrun-aylevs-krknaki-patizh/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fnpastarrun-aylevs-krknaki-patizh%2F&t=%D5%86%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%B6+%D5%A1%D5%B5%D5%AC%D6%87%D5%BD+%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%AB+%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AA+%D5%B9%D5%AB+%D5%AF%D6%80%D5%AB+%D5%B8%D5%B9+%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%AB+%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%86%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%B6+%D5%A1%D5%B5%D5%AC%D6%87%D5%BD+%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%AB+%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AA+%D5%B9%D5%AB+%D5%AF%D6%80%D5%AB+%D5%B8%D5%B9+%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%AB+%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fnpastarrun-aylevs-krknaki-patizh%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fnpastarrun-aylevs-krknaki-patizh%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.