ՎԱՆԱՁՈՐ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՀԵՐԹԱԿԱՆ  ՆԻՍՏ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

 

ՎԱՆԱՁՈՐ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՀԵՐԹԱԿԱՆ  ՆԻՍՏԻ

 

 թիվ   4                                            «  07    »   հունիսի   2016թ.

 

                                       ժամը՝  11.00  

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը բաժնետոմսեր նվիրելու մասին 
                                                                                                              զեկ.` Ս.Դարբինյան

2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների ծնողական վարձավճարների ամսական դրույքաչափերը սահմանելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2007թ. փետրվարի 15-ի թիվ 7-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Գ.Բադյան

3. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի  23-ի «Վանաձոր համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ.` Ա.Սուքիասյան

4. 2017թ. պետական  բյուջեից  հայտավորվող  «Վանաձոր քաղաքի Գործարանային

 փողոցի  թիվ 1 կամրջի նորոգում» ծախսային  ծրագիրը  հաստատելու  մասին

                                                                                                               զեկ.` Լ.Դավթյան
    5. 2017թ. պետական  բյուջեից  հայտավորվող  «Վանաձոր քաղաքի Հալաբյան փողոցի կամրջի նորոգում» ծախսային  ծրագիրը  հաստատելու  մասին 
                                                                                                               զեկ.` Լ.Դավթյան

    6. 2017թ. պետական բյուջեից ««Վանաձորի ծանրամարտի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի վերակառուցում» ծախսային  ծրագիրը  հաստատելու  մասին

                                                                                                                զեկ.` Լ.Դավթյան
    7. Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն  հանդիսացող հողամասերի  աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին  համաձայնություն  տալու  մասին

    զեկ.` Տ.Պապանյան

     8. Հողատեսքի նպատակային նշանակությունը փոփոխելուն համաձայնություն տալու մասին

    զեկ.` Տ.Պապանյան

     9. ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի 2016թ. հողային հաշվեկշիռը հաստատելու մասին

                                                                                                            զեկ.` Տ.Պապանյան
    10. Տարածքը վարձակալության տրամադրելուն համաձայնություն տալու մասին
                                                                                                            զեկ.`Տ.Պապանյան
  

     11. Վանաձոր համայնքի 2015թ. գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելու մասին
                                                                                                                        զեկ.` Ա.Սուքիասյան    

    12. Համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի թիվ 75-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

                                                                                                           զեկ.` Մ.Գալստյան
    13. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2016 թվականի մարտի 15-ի թիվ 20-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Մ.Գալստյան

    14. Փաստաբան Արտակ Ոսկանյանին լիազորելու մասին

զեկ.` Մ.Գալստյան

You May Also Like

Leave a Reply