- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Ներքին աուդիտի բաժին

Posted By Vanadzor On April 10, 2014 @ 17:25 In Աշխատակազմ | No Comments

Ներքին աուդիտի բաժին

ՉԱՏԻՆՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ ԺՈՐԱՅԻ
Բաժնի պետ

 + (374 60) 65 03 71
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 71
ԱԴԱՄՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ՎԱՐՇԱՄԻ
Գլխավոր մասնագետ

 + (374 60) 65 03 71

1) հետևում է ներքին աուդիտի ստանդարտներին, ներքին աուդիտորի վարքագծի կանոններին, ներքին աուդիտի կանոնակարգին և լիազոր մարմնի հաստատած ներքին աուդիտի մեթոդաբանությանը,
2) պատրաստում և համայնքի ղեկավարին ու ներքին աուդիտի կոմիտեին է ներկայացնում ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագիծը,
3) պատրաստում, հաստատում է ներքին աուդիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերը, դրանց փոփոխությունները և ներկայացնում համայնքի ղեկավարի վավերացմանը,
4) յուրաքանչյուր աուդիտի համար մշակում և հաստատում է աուդիտորական առաջադրանք,
5) համայնքի ղեկավարին զեկուցում է աուդիտի իրականացման խոչընդոտների և խնդիրների վերաբերյալ,
6) առաջարկում է համայնքի ղեկավարին՝ փորձագետ նշանակել, եթե ներքին աուդիտի իրականացման համար պահանջվում են հատուկ գիտելիքներ ու հմտություններ,
7) կազմում և համայնքի ղեկավարին ու ներքին աուդիտի կոմիտեին է ներկայացնում ներքին աուդիտի տարեկան և օրենսդրությամբ սահմանված այլ հաշվետվություններ,
8) հետևում է ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրի կատարմանը և ներքին աուդիտի մեթոդաբանության իրականացմանը,
9) անհրաժեշտության դեպքում, խորհրդակցելով լիազոր մարմնի հետ, մշակում է առանձին մեթոդաբանություն՝ ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործունեության համար,
10) ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործունեության ընթացիկ ուսումնասիրությունների՝ ներքին գնահատումների, միջոցով իրականացնում է աուդիտի որակի երաշխավորման ծրագիր՝ անհրաժեշտության դեպքում ներգրավելով նաև արտաքին խորհրդատուների,
11) համագործակցում է ներքին աուդիտի կոմիտեի և դրա անդամների հետ, մասնակցում նրանց խորհրդակցություններին,
ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ:
Բաժնի պետը բացի ներքին աուդիտին առնչվող աշխատանքներից աշխատակազմում այլ գործառույթներ և աշխատանքներ իրականացնելու իրավունք չունի:
Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/nerkin-auditi-bazhin/

URLs in this post:

[1] Աշխատակիցներ: #tab-9299-0

[2] Գործառույթներ: #tab-9299-1501156323204

[3] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fnerkin-auditi-bazhin%2F&t=%D5%86%D5%A5%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%B6+%D5%A1%D5%B8%D6%82%D5%A4%D5%AB%D5%BF%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6

[4] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%86%D5%A5%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%B6+%D5%A1%D5%B8%D6%82%D5%A4%D5%AB%D5%BF%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fnerkin-auditi-bazhin%2F

[5] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fnerkin-auditi-bazhin%2F

[6] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.