«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով»

«Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» կազմակերպությունը և Վանաձորի քաղաքապետարանը համատեղ իրականացրել են «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով» ծրագիրը, որի արդյունքում կազմավորվել է «Նեցուկ» ՀՈԱԿ-ը:

 

N Ծրագրի անվանումը Կազմակերպության ներդում համայնքի ներդրում
անվանումը Ներդրում
3. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով» «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» 16800000 14280000

55

You May Also Like

Leave a Reply