N20 (Կայարան-Բաթումի փողոց)

(Նարեկացի փ.,Կայարան, Խորենացի փ.,Գր.Լուսավորիչ փ.,կենտրոնական շուկա,Մյասնիկյան փ.,Բանակի փ.,Նժդեհի փ.,Սպանդարյան փ.,Բաթումի փ. վերջնամաս,ետդարձը-Բաթումի փ. Սպանդարյան փ., Նժդեհի փ.,Բանակի փ., Մյասնիկյան փ.,Գր.Լուսավորիչ փ.,Թումանյան փ.,Նարեկացի փ., Շիրակի խճ.)

  • աշխատաժամերը 7:00-20:00
  • մեքենաների ինտերվալը – 60
  • օրեկան աշխ. քանակը – 1
  • ընդհանուր քանակը – 2

Դիտել N20 (Կայարան-Բաթումի փողոց) մեծ քարտեզի վրա

**Երեկոյան ժամերին, կախված ուղևորահոսքից, հնարավոր է չվացուցակի փոփոխություն:

You May Also Like

Leave a Reply