- Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք - http://vanadzor.am -

Մշակույթի տներ

Թիվ 1, 2, 3 մշակույթի տներում գործում են բազմաբնույթ ուղղվածություն ունեցող ուսուցողական խմբակներ` երգեցողության, պարի, դիզայնի, կար ու ձևի, փողային գործիքների ուսուցման, ասեղնագործության և այլն : Տարեցտարի գրանցվում է երեխաների ներգրավվածության աճ: