Վանաձոր համայնքի ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման, նշագծումների և ճանապարհային նշանների ու կահավորանքի տեղադրման գլխավոր հատակագծի մշակման և փորձաքննության աշխատանքների կազմման աշխատանքներ ծածկագիրը` ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-19/56

You May Also Like