- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2016թ. հոկտեմբերի 20-ին`ժամը 1500-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ

Posted By Vanadzor On September 22, 2016 @ 10:22 In Լուրեր,Մրցույթներ | No Comments

Մրցույթի են դրվում  հողամասեր.  

 Ավտոտնակներ,հասարակական սպասարկման օբյեկտներ, (Հողամասի նպատակային նշանակությունը)

            0.00994հա, 0.0015հա,                 4,1 լոտերով_________

               (մակերեսը)                     (լոտերի քանակը)

ա) ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐ
(10 տարի ժամկետով)
1ա.1  Աղայան   փողոցի  թիվ  76-7  հողամաս                      0.00175հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0716-0027
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային  գինը սահմանված է ամսական  18 դրամ:
1ա.2 Աղայան  փողոցի  թիվ  74-2/18  հողամաս                     0.0021հա
հողամասի ծածկագիր – 06-001-0537-0036
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  18  դրամ:
1ա.3  Տարոն-4, Մեք.   թիվ  3/8-1  հողամաս                            0.00399հա

հողամասի ծածկագիր –06-001-0109-0112
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսակա

12 դրամ:
1ա.4  Տարոն-2, ՔՇՀ-4 փողոց   թիվ  2/16-1  հողամաս            0.0021հա

հողամասի ծածկագիր –06-001-0039-0051
Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսակա

12 դրամ:
բ) ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

(5 տարի ժամկետով, երկարաձգման իրավունքով)

1բ.1  Մյասնիկյան   փողոց  թիվ  5/5-3   հողամաս           0.0015հա

հողամասի ծածկագիր – 06-001-0429-0224

Հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական  1200 դրամ:
Հողամասերի նկատմամբ  սահմանափակումներ(սերվիտուտ) չկան:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել   անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2016թ. հոկտեմբերի  13-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների համար  դիմել  Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե  Տիգրան  Մեծի պողոտա 22   Հեռ. 2-58-94

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/mrcujt-4/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fmrcujt-4%2F&t=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82++%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80++%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4++2016%D5%A9.++%D5%B0%D5%B8%D5%AF%D5%BF%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB++20-%D5%AB%D5%B6%60%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8+1500-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%AF%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6++%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2++%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B8%D5%BE+%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82+%D5%B4%D6%80%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82++%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80++%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4++2016%D5%A9.++%D5%B0%D5%B8%D5%AF%D5%BF%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB++20-%D5%AB%D5%B6%60%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A8+1500-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%AF%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6++%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2++%D5%B0%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B8%D5%BE+%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82+%D5%B4%D6%80%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fmrcujt-4%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Fmrcujt-4%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.