Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Կրթության և մշակույթի բաժին

 • Բաժնի պետ

  ԲԱԴՅԱՆ ԳՈՌ ԿԱՌԼԵՆԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 55

  Գլխավոր մասնագետ

  ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԳՐԻՇԱ ԿԱՏՈՒՇԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 05 50

  Գլխավոր մասնագետ

  ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ ԼԻԴԱ ԱԲԳԱՐԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 05 50

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ԼՈՌՅԱՆ ՎԱԼՅԱ ՎԱՉԻԿԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 05 50

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՀԵՂԻՆԵ ԱԼԲԵՐՏԻ/ՀԻՄՆԱԿԱՆ/
                                                                            /ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ/

  Հեռ.` (374 60) 65 05 50

  Առաջին կարգի մասնագետ

  ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ԱՐՄԵՆԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 05 50

  Երկրորդ կարգի մասնագետ

  ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԼԻԱՆԱ ՏԻԳՐԱՆԻ /հիմնական/
  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ ՍԱՄՎԵԼԻ/փոխարինող/

  Հեռ.` (374 60) 65 05 50

   

 • 1) կատարում է համայնքային ենթակայության դպրոցների, մանկապարտեզների, ակումբների, մշակույթի տների, գրադարանների, կրթական և մշակութային այլ հիմնարկների ու կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպումն ու կառավարուման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  2) ուսումնասիրում է համայնքային ենթակայության մշակութային և կրթական հաստատությունների գործունեության համար անհրաժեշտ գույքային և շենքային պայմանները և ներկայացնում առաջարկություններ գույքի ձեռքբերման ու շենք-շինությունների հատկացման, կառուցման ու վերանորոգման վերաբերյալ,
  3) կատարում է Հայաuտանի Հանրապետության և Վանաձորի համայնքի տոների եւ հիշատակի oրերի հետ կապված միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  4) համայնքի ղեկավարին ներկայացնում է համայնքային ենթակայության երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների և մշակութային այլ հիմնարկ-կազմակերպությունների գործունեության վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, նախապատրաստում է այդ հիմնարկ-կազմակերպություններում գործունեության իրականացման, կազմակերպման, բարելավման վերաբերյալ առաջարկություններ, դրանց աշխատակիցներին տրամադրում է մեթոդական օգնություն և օժանդակում սեմինարների կազմակերպմանը,
  5) կատարում է ազգային արհեuտների, ժողովրդական uտեղծագործության եւ գեղարվեuտական ինքնագործունեության զարգացմանն աջակցության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  6) կատարում է համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությանը աջակցման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ.
  7) կատարում է համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային, բնական եւ տուրիuտական-ռեկրեացիոն ռեuուրuների մաuին տեղեկատվության հաշվառման, դաuակարգման եւ տարածման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  8) կատարում է համայնքում երիտաuարդության դերի բարձրացման աջակցության համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  9) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  10) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
  11) կատարում է բաժնի ներքին գործավարության փաստաթղթերի շրջանառության և պահպանման աշխատանքներ,
  12) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ աշխատանքներ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր