Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժին

 • Բաժնի պետի պաշտոնակատար

  ՊԱՌԱՎՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՎԱԼԴԵՄԱՐԻ

  Հեռ.` (374 322)  4 00 25
              (374 60)  65 95 95

   

  Գլխավոր մասնագետ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 62

  Գլխավոր մասնագետ

  ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆ ԼՅՈՎԱՅԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 62

  Առաջատար մասնագետ

  ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 62

  Առաջատար մասնագետ

  ԱԶԱՐՅԱՆ ՄԻՇԱ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 62

  Առաջատար մասնագետ

  ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՄԻՔԱՅԵԼԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 62

 • 1) կատարում է համայնքի կոմունալ տնտեuության բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ կազմակերպման աշխատանքները,
  2) կատարում է համայնքի uեփականություն համարվող ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների, ջրմուղի, կոյուղու, ոռոգման ու ջեռուցման ցանցերի և այլ կառուցվածքների շահագործման և կառավարուման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  3) կատարում է համայնքի պատշաճ բարեկարգուման ու կանաչապատման կազմակերպուման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  4) կատարում է համայնքի աղբահանության կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  5) կատարում է համայնքի գերեզմանատների պատշաճ գործունեության և դրանց պահպանման կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  6) կատարում է հանգuտի վայրերի խնամքի և պահպանության կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  7) կատարում է ծառերի և թփերի էտի ու համայնքի uանիտարական մաքրման կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  8) կատարում է գետերի հուների մաքրման և համայնքի ձմեռային պաշտպանության կազմակերպուման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  9) կատարում է համայնքային ենթակայության ճանապարհների, հրապարակների և մայթերի կառուցման, վերանորոգման, ասֆալտապատման և բարեկարգման կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  10) կատարում է համայնքային ենթակայության կամուրջների և սողանքավտանգ գոտիների հենապատերի կառուցման, նորոգման և անվտանգ շահագործման կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  11) կատարում է անձրևաջրատար համակարգերի կառուցման, նորոգման և անվտանգ շահագործման կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  12) կատարում է համայնքի գիշերային լուսավորության վերականգնման, շահագործման և սպասարկման կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  13) կատարում է թափառող կենդանիների վնասազերծման կազմակերպման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  14) կատարում է ոլորտում իրականացվող աշխատանների նկատմամբ վերահսկողության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  15) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
  16) կատարում է բաժնի ներքին գործավարության փաստաթղթերի շրջանառության և պահպանման աշխատանքներ,
  17) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ աշխատանքներ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր