- Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք - http://vanadzor.am -

ԿԻՍԼՈՎՈԴՍԿ (ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ)-2005թ.

Կիսլովոդսկ - համագործակցությունն ընգրկում է մշակույթ, տուրիզմ, տնտեսություն, կրթության, գիտության, արվեստի, սպորտի, առևտրի ոլորտները 2005 մայիս