Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք

Քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժին

 • Բաժնի պետ, տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու

  ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԷԴԻԿ ԴՈՆԻԿԻ

  Հեռ.` (374 60)  65 03 51


  Բաժնի պետի տեղակալ

  ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ԻՎԱՆԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 52

  Գլխավոր մասնագետ

  ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՇՈՏ ՎԱՐՇԱՄԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 51

  Գլխավոր մասնագետ

  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԳՐԵՏԱ ԲԱԳՐԱՏԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 51

  Գլխավոր մասնագետ

  ՄԱՏԻՆՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԿՆՅԱԶԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 51

  Գլխավոր մասնագետ

  ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԼԵՌՆՈՒՀԻ ՍԵՐԳԵՅԻ

  Հեռ.` (374 60) 65 03 58

  Գլխավոր մասնագետ

  ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՎԱԳԻ 

  Հեռ.` (374 6065 03 52

  Գլխավոր մասնագետ

  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԹԱՄԱՐԱ ԳԵՎՈՐԳԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 53

  Գլխավոր մասնագետ

  ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԳԱՐԻԿԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 51

  Գլխավոր մասնագետ

  ՊՈՍՏՈԼՈԿՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՌԱԶՄԻԿԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 52

  Գլխավոր մասնագետ

  ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ ԳԱԳԻԿԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 53

  Առաջատար մասնագետ

  ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՆԵԼՅԱ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 61

  Առաջատար մասնագետ

  ՀԱՄԱԶԱՐՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 51

  Առաջատար մասնագետ


  Առաջին կարգի մասնագետ

  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ԱՇՈՏԻ

  Հեռ.` (374 6065 03 81

  Հարցման համար • 1) կատարում է աշխատակազմի գործավարությունը, նամակագրությունը, առաքումները և արխիվային գործը,
  2) կատարում է համայնքի ավագանու որոշումների և ուղերձների, համայնքի ղեկավարի որոշումների, կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների նախագծերի խմբագրման և բնօրինակների պատրաստման և դրանք հասցեատերերին տրամադրման աշխատանքները,
  3) մասնակցում է համայնքի ավագանու նիստերի նախապատրաստման և արձանագրման աշխատանքներին,
  4) կատարում է աշխատակազմի անձնական գործերի վարման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  5) կատարում է համայնքային ծառայության բնագավառում համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի լիազորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  6) կատարում է համայնքի ավագանու որոշումներն ու ուղերձները պետական կառավարման մարմին ուղարկելու, դրանց հրապարակման, նորմատիվ ակտերի իրավական փորձաքննության ուղարկելու աշխատանքները,
  7) կատարում է համայնքի արխիվից փաստաթղթերի, տեղեկանքների և այլ կարգի տեղեկատվության տրամադրման, ինչպես նաև տեղական տուրքերի գանձման համար անհրաժեշտ աշխատանքները,
  8) խմբագրում և ձևակերպում է համայնքի ղեկավարի և ավագանու նորմատիվ իրավական ակտերի տեղեկագրերը և կատարում դրանց հրատարակման ու առաքման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ,
  9) նախապատրաստում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին կից հանձնաժողովի նիստերը և պատրաստում դրանց արձանագրությունները,
  10) կատարում է խորհրդակցությունների, սեմինարների և հանդիպումների կազմակերպման և դրանց արձանագրությունների կազմման աշխատանքները,
  11) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները կատարողներին տրամադրման և դրանց կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացման աշխատանքները,
  12) կատարում է սոցիալապես անապահով խավերի վիճակի ուսումնասիրության աշխատանքներ և ներկայացնում վերջիններիս աջակցության վերաբերյալ առաջարկություններ,
  13) կատարում է համայնքում գործազրկության հիմնախնդիրների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ և ներկայացնում դրանց մեղմման և վերացման վերաբերյալ առաջարկություններ,
  14) սահմանված կարգով նախապատրաստում և ներկայացնում է համայնքի ավագանու որոշումների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների, աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների, ոլորտին վերաբերող ծրագրային փաստաթղթերի, պետական մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գրությունների նախագծեր, կազմում է համայնքի զարգացման ծրագրի համապատասխան ոլորտի նախագիծը և մասնակցում է համայնքային սեփականության գույքագրման աշխատանքներին,
  15) կատարում է բաժնի ներքին գործավարության փաստաթղթերի շրջանառության և պահպանման աշխատանքներ,
  16) կատարում է համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականները, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ աշխատանքներ:

 • arlis
 • caa
 • e-gov.am
 • lorimarz
 • migracia

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10031154@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

 • image5

  Հարց ու Պատասխան
 • image7

  Էլ.դիմում
 • image9

  Տեսադարան
 • image2

  Պատկերասրահ
 • image12

  Եղանակ
 • dzevatxerrr

  Ձևաթղթեր