- Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք - http://vanadzor.am -

Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ժամանակ ազդարարման ազդանշանների միջոցով բնակչության իրազեկում

[1] [2]