- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Ապօրինաշինության հետևանքների վերացման և ինքնակամ կառույցների օրինականացման գործընթացը Վանաձոր քաղաքում

Posted By Vanadzor On March 6, 2013 @ 09:54 In Լուրեր | No Comments

ՀՀ ՛՛Ինքնակամ կառուցած շենքերի, շինությունների և ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին՛՛ օրենքի պահանջները կատարելու և քաղաքացիներին այդ ուղղությամբ մատուցվող ծառայությունների որակն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու նապատակով 2009 թվականին Վանաձորի քաղաքապետարանի կազմում ստեղծվեց 5 աշխատակցով Ինքնակամ կատույցների օրինականացման և տնօրինման բաժին: 2013 թվականին բաժինը , կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում, միացվեց Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնին:

2009-2012 թթ. Ինքնակամ կատույցների օրինականացման և տնօրինման բաժնի աշխատանքը կարելի է համարել արդյունավետ, քանի որ վիճակագրական տվյալները ցուցանում են , որ կատարվել է մեծածավալ աշխատանք (2009-10 թթ՝ 5 աշխատակիցներi, 2011 թ.՝ 4 աշխատակիցներi և 2012թ. ՝ 3 աշխատակիցների ջանքերով): Ստորև ներկայացնում ենք 2009-2012 թթ բաժնի կողմից կատարված աշխատանքների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ:

2009-2012 թթ բաժնի կողմից ստացված դիմումների քանակը`

2009թ. – 300
2010թ. – 1138
2011թ. – 1124
2012թ. – 610
ընդհանուր՝ 3172

Բյուջե մուտքագրված գումարն ըստ տարիների՝

2009թ. – 9, 4 մլն դրամ
2010թ. – 44, 4 մլն դրամ դրամ
2011թ. – 60 , 8 մլն դրամ դրամ
2012թ. – 30,6 մլն դրամ
ընդհանուր՝ – 145,4 մլն դրամ

Բաժնի կողմից ներկայացված քաղաքապետի որոշումները՝ ըստ բնույթի

2009թ.

Համայնքի սեփականություն – 74
Վարձակալություն – 25
Օտարված – 22
Շինությունում կատարված փոփ-ների օրին. – 12

2010թ.

Համայնքի սեփականություն – 186
Վարձակալություն – 51
Օտարված – 144
Շինությունում կատարված փոփ-ների օրին. – 36
Բնակելի տների օրին. և հիմքերի վերականգնում – 51

2011թ.

Համայնքի սեփականություն – 63
Օտարված – 69
Շինությունում կատարված փոփ-ների օրին. – 26
Բնակելի տների օրին. և հիմքերի վերականգնում – 858

2012թ.

Համայնքի սեփականություն – 39
Օտարված – 43
Շինությունում կատարված փոփ-ների օրին. – 22
Բնակելի տների օրին. և հիմքերի վերականգնում – 287

Վանաձորի քաղաքապետի օգնական

Էդիկ Հովսեփյան


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/inknakam-karruytsneri-orinakanatsman-gortsyntats/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Finknakam-karruytsneri-orinakanatsman-gortsyntats%2F&t=%D4%B1%D5%BA%D6%85%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D6%87%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D6%87+%D5%AB%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B4+%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D6%85%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A1%D6%81%D5%A8+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%B1%D5%BA%D6%85%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D6%87%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D6%87+%D5%AB%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B4+%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D6%85%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A1%D6%81%D5%A8+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Finknakam-karruytsneri-orinakanatsman-gortsyntats%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Finknakam-karruytsneri-orinakanatsman-gortsyntats%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.