- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Ինչպե՞ս ստանալ սայլակներ և լսողական սարքեր

Posted By Vanadzor On August 1, 2014 @ 11:03 In Լուրեր | No Comments

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներ, այդ թվում սայլակներ և լսողական սարքեր տրամադրվում են համաձայն ՀՀ կառավարության 2007թ. ապրիլի 12-ի թիվ 453-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի և ժամանակացույցի:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ սայլակները տրամադրվում են 1-ին խմբի հաշմանդամություն և «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ ունեցող անձանց` համաձայն նրանց հաշմանդամություն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից տրված վերականգնողական անհատական ծրագրի /ՎԱԾ/: ԱՊՀ երկրների արտադրության լսողական սարքերը տրամադրվում են 30-63 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող անձանց և 63-ից բարձր կենսաթոշակառուներին` անկախ հաշմանդամության կարգավիճակ ունենալու կամ չունենալու հանգամանքից: Այս գործընթացն իրականացվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

Վերջին 5 տարիների ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին յուրաքանչյուր տարի ձեռք է բերվել շուրջ 500 սայլակ և շուրջ 1000 լսողական սարք:
Սայլակ ստանալու համար հարկավոր է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը` անձնագիր, սոցիալական քարտ, բժշկասոցիալական փորձաքննության որոշում, ՎԱԾ /եթե ստանում է առաջին անգամ/: Մինչև 18 տարեկան երեխայի սայլակը ստանալու համար տրամադրող կազմակերպություն կարող է դիմել ծնողը կամ խնամակալը, իսկ առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձի համար նրա հարազատը կամ բարեկամը` նաև իր անձնագրով:

Լսողական սարք ստանալու համար հաշմանդամություն ունեցող անձինք ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը` 30-ից մինչև 63 տարեկան անձինք ներկայացնում են անձնագիր, բժշկասոցիալական փորձաքննության որոշում, քիթ-կոկորդ-ականջաբան մասնագետի եզրակացություն` անձի ծանրալսողության լսողական սարքի կարիք ունենալու վերաբերյալ, աուդիոմետրիա և ՎԱԾ /եթե ստանում է առաջին անգամ/: 63-ից բարձր տարիք ունեցող և հաշմանդամության կարգավիճակ չունեցող անձինք ներկայացնում են անձնագիր, կենսաթոշակիվկայական, քիթ-կոկորդ-ականջաբան մասնագետի եզրակացություն` անձի ծանրալսողության լսողական սարքի կարիք ունենալու վերաբերյալ, աուդիոմետրիա:

Համաձայն վերոնշյալ որոշմամբ հաստատված ժամկետների` շահառունները սայլակ կամ լսողական սարք կարող են ստանալ 3 տարին մեկ անգամ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/inchpe%d5%9es-stanal-saylakner/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Finchpe%25d5%259es-stanal-saylakner%2F&t=%D4%BB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A5%D5%9E%D5%BD+%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AC+%D5%BD%D5%A1%D5%B5%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80+%D6%87+%D5%AC%D5%BD%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%BD%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%A5%D6%80

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%BB%D5%B6%D5%B9%D5%BA%D5%A5%D5%9E%D5%BD+%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AC+%D5%BD%D5%A1%D5%B5%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80+%D6%87+%D5%AC%D5%BD%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%BD%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%A5%D6%80&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Finchpe%25d5%259es-stanal-saylakner%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2Finchpe%25d5%259es-stanal-saylakner%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.