- Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք - http://vanadzor.am -

Ի լրումն 2016թ. սեպտեմբերի 07-ի համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրակարգի

        Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 

  1. Վանաձորի «Թիվ 34 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թեկնածուին համաձայնություն տալու մասին

                                                                                                               զեկ.` Գ.Բադյան

  1. Վանաձոր համայնքի համայնքային ենթակայության «Թիվ 19 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թեկնածուին համաձայնություն տալու մասին

զեկ.` Գ.Բադյան