Ի գիտություն դիմորդների

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N 382-Ն որոշումը և համաձայն ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշմամբ հաստատվածՀայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների  ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի  99-րդ կետի՝Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը «084101.00.6 Անասնաբուժություն», «081101.00.6 Ագրոնոմիա», «082101.00.6 Անտառային տնտեսություն» «052201.00.6Բնապահպանություն և բնօգտագործում», «081102.00.6 Անասնաբուծություն» մասնագիտություններին  հատկացված անվճար տեղերի`  մինչև 50 տոկոսի չափով, առաջին հայտով կազմակերպում է նպատակային ընդունելություն՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության և ՀՀ մարզպետարանների կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա:
Նշված մասնագիտությունների գծով նպատակային ընդունելություն համար անհրաժեշտ է  մինչև 2016 թվականի մայիսի 20-ը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ներկայացնելհամապատասխան հայտեր:

You May Also Like

Leave a Reply